فرصت های شفلی در سئو گرین

ما در سئوگرین همواره از جذب افراد مستعد برای همکاری در سئو استقبال می کنیم.

برای همکاری یکسری پیش نیازها وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است.

  • حداکثر سن 30 سال
  • عدم وجود مشکل نظام وظیفه برای آقایان
  • رضایت کتبی والدین یا همسر برای خانم ها
  • مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر
  • عدم مشکل در مکالمه و ترجمه زبان انگلیسی
  • گواهی عدم سوء سابقه
  • دارای روحیه همکاری تیمی و اخلاق نیکو
  • منظم و آراسته بودن ظاهر

فهرست